Defended thesis

PhD thesis

František Zálešák

PhD Theses (2021). Title: ″Benzo[d]thiazole-2-sulfonamides: Their Synthesis and applications in the field of synthetic method development″ (in english).

Ondřej Kováč

PhD Theses (2020). Title: ″Benzo[d]thiazol-2-yl sulfonyl-based pluripotent molecules in organic synthesis″ (in english).

Daniela Konrádová

PhD Theses (2019). Title: ″Biological applications of secondary plant metabolites of phenyl propanoid origins″ (in english).

Diploma thesis

Denisa Vysloužilová

Diploma Theses (2023). Title: "Synthesis of natural phytocompounds belonging to the family of coumestans" (in czech).

Nikola Šťastná

Diploma Theses (2023). Title: "The study of the reactivity of non-classical alpha amino acids - from esters to diazetidine rings" (in czech).

Martin Mičic

Diploma Theses (2021). Title: "Development of pluripotent reagents of 3rd generation: influence of lactone precursors to reactivity and stability" (in english).

Jozef Kristek

Diploma Theses (2021). Title: "Vývoj nových pluripotentných intermediátov pre divergentne orientovanú syntézu zamerané na tetrahydrofurány" (in slovak).

Eliška Lachetová

Diploma Theses (2021). Title: "Využití N-alkyl benzothiazolsulfonamidů při tranzitními kovy katalyzovaných aminačních reakcích" (in czech).

Markéta Fuksová

Diploma Theses (2021). Title: "Příprava giberelinových derivátů určených k identifikaci struktury neznámého endogenního giberelinu" (in czech).

Eva Janůjová

Diploma Theses (2021). Title: "Příprava nových látek odvozených od (-)-sanguinolignanu A a jejich antihelmintická aktivita" (in czech).

Vendula Ferugová

Diploma Theses (2020). Title: "Využití beta-stabilizovaných BT-sulfonů při Tsuji-Trost allylační reakci" (in czech).

Zuzana Barbuščáková

Diploma Theses (2018). Title: "Syntetické štůdie majůce za úlohu zmapovať cestu smerom ku príprave prírodných látok s neolignanovou kostrou" (in slovak).

Daniela Konrádová

Diploma Theses (2015). Title: ″Výzkum a vývoj nových biologicky aktivních látek s antileishmaniální aktivitou: Syntéza (-)-Sanguinolignanu A″ (in czech).

Kevin Debrus

Master Theses (2011). Title: ″Synthèse efficace d'oléfines non-conjuguées″ (in french).

Lionel Baudrenghien

Master Theses (2009). Title: ″The three Component Silyl Modified Sakurai Reaction : Scope and Limitations″ (in english).

Bachelor thesis

Sylvie Lévayová

Bachelor Theses (2023). Title: ″Structure of neolignans isolated from Posidonia oceanica″ (in Czech).

Anna Chesnokova

Bachelor Theses (2022). Title: ″Novel approach to sugar conjugates of gibberellin A3 and A4″ (in English).

Michaela Střížová

Bachelor Theses (2022). Title: ″Nový přístup k neolignanovému skeletu odvozenému od licarinu A″ (in czech).

Filip Cheníček

Bachelor Theses (2022). Title: ″Syntéza biokonjugátů odvozených od giberelinů A3 a A4″ (in czech).

Denisa Vysloužilová

Bachelor Theses (2021). Title: ″Modulární syntéza a biologická aktivita fenylpropanoidových dimerů: Syntéza benzofuranového skeletu″ (in czech).

Nikola Šťastná

Bachelor Theses (2021). Title: ″Využití benzothiazolsulfonyl fluoridu při syntéze benzothiazolsulfonylamidů″ (in czech).

Romana Hendrychová

Bachelor Theses (2021). Title: ″Biologická aktivita cyklopropyl laktonů: Vliv fenylsulfonového fragmentu″ (in czech).

Renáta Klvaňová

Bachelor Theses (2021). Title: ″Syntéza nových derivátů giberelinů odvozených od giberelinu A3 a jejich biologické vlastnosti″ (in czech).

Pavol Tuna

Bachelor Theses (2019). Title: ″Syntéza a biologická aktivita fenylpropanoidových derivátů: Vývoj syntézy boehmenanu D″ (in czech).

Eliška Lachetová

Bachelor Theses (2019). Title: ″Syntéza neolignanů s benzofuranovým skeletem″ (in czech).

Markéta Fuksová

Bachelor Theses (2019). Title: ″Syntéza klíčového intermediátu vhodného k identifikaci struktury nově izolovaných giberelinů″ (in czech).

Tereza Golková

Bachelor Theses (2019). Title: ″Syntéza strukturních derivátů lignano-9,9'-laktonů s potenciální antileishmaniální aktivitou″ (in czech).

Lubomír Vojtěch Baar

Bachelor Theses (2019). Title: ″Přesmyky benzothiazoylsulfonyl-keto-olefinů iniciované pomocí Lewisových kyselin″ (in czech).

Vendula Ferugová

Bachelor Theses (2017). Title: "Nová kondenzační reakce odvozená z Julia-Kocienski reakce: stereoselektivní syntéza (E) a (Z)-olefinů a ketonů" (in czech).

Jan Skalík

Bachelor Theses (2017). Title: ″Příprava značených derivátů giberelinů: Předběžná studie″ (in czech).

Francois Billard

Bachelor Theses (2017). Title: ″Julia-Kocienski Reaction-Based 1,3-Diene Synthesis″ (in french).